Advies

Asbest is een gevaarlijke stof. Daar is geen discussie over. U moet kunnen vertrouwen op de adviezen die u krijgt. Deskundigheid wordt door de wetgeving afgedwongen. Maar wederzijds vertrouwen is daarnaast ook van belang. Wij stellen uw veiligheid en gezondheid voorop. Naast asbest kunnen wij ook de risico's vaststellen als u vermoedt dat er in het verleden Chroom-6 verf is toegepast. Bel voor een afspraak en een vrijblijvend advies.

Advies

NEN 2991 risocobeoordelingsonderzoeken

De NEN 2991 is de Nederlandse norm voor de bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Om objectief de risico’s in kaart te kunnen brengen voor dagelijkse gebruikers van gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt, wordt de NEN2991 gehanteerd. Wij voeren dit onderzoek graag voor u uit.

Training en opleiding

Asbest kan een probleem of zelfs een gevaar zijn voor niet deskundige werknemers in uw bedrijf of instelling. Hiervoor ontwikkelt AEPO op maat gemaakte trainingen.

Vooraf komt de docent langs voor een informatief gesprek, en mogelijk kan deze worden gekoppeld aan een asbest-inventarisatie. Hierdoor krijgen uw werknemers een zeer herkenbare training welke ook beklijft.

Blootgesteld aan asbest?

AEPO kan u voorzien van de juiste informatie. Ook kunnen wij voor u een NEN2991 uit laten voeren om de luchtconcentratie aan asbestvezels te meten. Ook zullen hierin stofmonsters genomen worden. Let er wel op dat dit uitgevoerd moet worden als het asbest nog aanwezig is. Vraag gerust een offerte aan bij AEPO.

Contra expertise

Heeft u een asbest inventarisatie rapport laten maken, maar heeft u er geen goed gevoel bij? Laat AEPO dan de rapportage doornemen om u van de juiste adviezen te voorzien.

 

Chroom-6

Chroom-6 is een gevaarlijke stof die na blootstelling, op termijn kan leiden tot ernstige gezondheidsschade in de vorm van kanker of een nadelig effect op de voortplanting. Dit wordt ook wel een CMR-stof genoemd: Carcinogeen, Mutageen, Reproductietoxisch. Denkt u Chroom-6 te hebben? Bel AEPO voor het juiste onderzoek. Wij kunnen dit voor u testen.