Asbestproblemen?

AEPO onderzoekt uw locatie op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Hierin worden ook de materialen in kaart gebracht die asbest kunnen bevatten, maar toch asbestvrij zijn. Dat voorkomt vragen tijdens de werkzaamheden. Stilstand tijdens uw werkzaamheden is duur en onwenselijk. Ook brengen wij de risico’s in kaart en kunnen zo nodig een beheersplan voor u opstellen, een plan van aanpak maken voor sanering en zelfs de gehele sanering voor u begeleiden. Hierdoor kunt uw bedrijf gewoon door met waar u goed in bent. Wilt u gewoon een asbest inventarisatierapport, ook dat is mogelijk.

Asbest
inventarisatie

Wat wij doen

Onderzoek

Als gediplomeerd (Deskundig Inventariseerder Asbest) onderzoek ik de mate van aanwezigheid van asbest. Over dit onderzoek krijgt u een schriftelijke rapportage.

Advies

Voor NEN2991 risicobeoordelingsonderzoeken en contra expertises. Maar ook voor interne opleidingen en trainingen van uw medewerkers.

"Als u geconfronteerd wordt met asbest dan is dat al vervelend genoeg. AEPO ondersteunt u door gedegen onderzoek, heldere rapportage en advies over de mogelijke oplossingsrichtingen"
Michel Wouters
DIA